Modlitwa o pokój

Żyjemy w czasach niespokojnych. Szczególnie trudne są w tym względzie wiadomości, które co i chwila spływają do nas odnośnie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie – w Syrii, Izraelu, czy w Betlejem. Tymczasem jest to Ziemia Święta, po której kroczył nasz Zbawiciel i nie możemy być na to obojętni! Dlatego właśnie w tygodniu Miłosierdzia i w urodziny bł. Pier Giorgio Frassatiego pragniemy modlić się za jego wstawiennictwem o pokój na Bliskim Wschodzie, ufając w słowa Frassatiego: “Miłosierdzie zasiewa w ludziach pokój, ale nie jest to pokój tego świata, lecz pokój prawdziwy, którym tylko wiara w Jezusa Chrystusa może nas obdarzyć”.

Ufamy, że ten właśnie pokój może zagościć w każdym sercu, zawsze i w każdych okolicznościach. A ponieważ różaniec był ukochaną modlitwą Pier Giorgia, chcemy Was zaprosić do wspólnej modlitwy różańcowej. Do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu zaprasza aż 5 wspólnot związanych z Pier Giorgio Frassatim, które w tym samym czasie 6 kwietnia między 19:00 a 20:00 będą prowadzić różaniec pod hasłem “#ZasiejmyPokój”:

W Ełku – Towarzystwo Ciemnych Typów – Ełk NSJ o 19:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego
W Poznaniu – Duszpasterstwo Akademickie Morasko w o 19:30 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu

Modlitwę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu, w związku z Tygodniem Miłosierdzia, poprzedzi uroczysta Msza św. z udziałem Arcybiskupa Poznańskiego Staniława Gądeckiego. Msza rozpocznie się o 18:30 a modlitwa o pokój – ok. 19:30.

W Rybniku – o 19:30 Towarzystwo Ciemnych Typów
W Lublinie – o 19:00 Duszpasterstwo Akademickie KUL o 19:00
w Turynie, mieście rodzinnym Pier Giorgia Frassatiego – Biuro Pastoralne Młodzieży – różaniec odbędzie się w Katedrze Turyńskiej.
Przyłącz się do nas w jednym z tych miejsc! Dajmy świadectwo naszej wiary i połączmy się w modlitwie za tych, którzy tak bardzo jej teraz potrzebują.
—————————————————
Stiamo vivendo tempo inquieto. È particolarmente difficile ricevere notizie su quello che accade nel Medio Oriente: in Siria, Israele o a Betlemme. Visto che si tratta della Terra Santa su cui camminava il nostro Salvatore, non possiamo restare indifferenti !
Ecco perché proprio ora : nella settimana della Divina Misericordia desideriamo pregare insieme per intercessione di Pier Giorgio Frassati nel giorno del suo compleanno per la pace nel Medio

Oriente, avendo fiducia nelle sue parole:
„Con la carità si semina negli uomini la Pace, ma non la pace del mondo, la Vera Pace che solo la Fede di Gesù Cristo ci può dare ».
Crediamo che proprio la Vera Pace possa venire ai nostri cuori, in qualunque tempo e circostanza. Dato che il rosario fu la preghiera preferita di Pier Giorgio, vorremmo invitarvi a recitarlo insieme.
A partecipare a questo evento straordinario si invitano persino 5 comunità legate alla figura di Pier Giorgio Frassati, le quali contemporaneamente, il 6 aprile alle 19:00, reciteranno il Rosario con motto « Seminiamo la pace » :
La comunità dei Tipi Loschi presso la chiesa del Santissimo Cuore di Gesù a Ełk
La pastorale universitaria Morasko presso il Santuario della Divina Misericordia a Poznań
La comunità dei Tipi Loschi di Rybnik
La pastorale universitaria L’Università cattolica di Lublin
Ufficio per la Pastorale dei Giovani e dei Ragazzi – Arcidiocesi di Torinoa Torino, la città natale di Pier Giorgio Frassati – Duomo di San Giovanni Battista (Torino).
Unisciti a noi in uno di questi luoghi ! Testimoniamo la nostra fede e uniamoci nella preghiera per quelli che oggi ne hanno tanto bisogno.