Święci są wśród nas!

W ten wyjątkowy czas zadumy, który towarzyszy nam zawsze na początku listopada przypominamy, że jesteśmy w stałej łączności z tymi, którzy odeszli i którzy mogą nas wspierać w naszej drodze do Nieba, jeśli ich do tego zaprosimy.