Dla Ducha

Wszystko, co robimy w naszym życiu (w Duszpasterstwie i poza nim) musi mieć swoje odniesienie do Chrystusa. Tylko gdy On jest na pierwszym miejscu, wszystko inne też jest na swoim miejscu. Dlatego tak ważne jest indywidualne i regularne spotykanie się z Nim  w sakramentach (szczególnie w Eucharystii), w Słowie Bożym i na modlitwie.

„Spożywajcie ten chleb anielski, a znajdziecie w nim siłę do staczania walk wewnętrznych, walki z namiętnościami i wszelkiego rodzaju przeciwnościami, gdyż Jezus Chrystus przyrzekł tym, którzy karmią się Najświętszą Eucharystią żywot wieczny i łaskę niezbędną dla jego dostąpienia. A kiedy ów płomień eucharystyczny zupełnie was pochłonie, będziecie mogli z całą świadomością podziękować Bogu, który powołał was, abyście Mu służyli, i  radować się będziecie spokojem, jakiego nigdy nie zaznali ci, którzy są szczęśliwi w oczach świata, gdyż prawdziwej szczęśliwości nie stanowią rozrywki światowe ani rzeczy ziemskie, ale spokój sumienia, dany nam tylko wtedy, jeśli czyste są nasze serca i umysły.”

(Piotr Jerzy Frassati)