O czystość

Panie Boże, który jesteś pełnią doskonałości, bądź uwielbiony!

Przychodzę do Ciebie z brudu świata, aby prosić o dar czystości i o łaskę wytrwania w niej.

Ty wiesz, jak trudno jest wytrwać w czystości myśli, pragnień i uczynków, gdy wokół lansuje się życie w grzechu.

Mówi się, że człowiek jest wolny i może robić, co mu się podoba.

Tymczasem jest to prosta droga do popadnięcia w niewolę własnych namiętności. Doświadczam tego ja sam i wielu ludzi wokół mnie.

A przecież nie powinno tak być.

Każdy człowiek został stworzony na Twój obraz i na Twoje podobieństwo, Panie.

A Ty jesteś Święty.

Błagam Cię więc, pomóż mi wyzwolić się z grzechu nieczystości.

Duchu Święty, oświeć mój umysł i rozpal moje serce, abym potrafił wybierać to, co piękne i czyste.

Spraw, aby moje serce było czyste, aby było godnym mieszkaniem dla Ciebie.

Panie Jezu Chryste, przez Twą bolesną mękę i śmierć proszę Cię, pomóż zachować czystość w myślach, pragnieniach i czynach wszystkim małżonkom, osobom samotnym, młodzieży, dzieciom.

Spraw, aby każdy z nas karmił swą duszę codzienną modlitwą i sakramentami świętymi.

Pomóż nam wytrwać w czystości.

Amen.