Modltiwa przyjaciela

Przychodzę do ciebie, błogosławiony Przyjacielu, ponieważ ty możesz nauczyć mnie dróg prawdziwej przyjaźni. Pokaż mi, jak bawić się nie grzesząc, śmiać się z innymi a nie z innych, jak podążać za dobrymi przewodnikami i jednocześnie prowadzić tych, którzy wraz ze mną podążają we wspólnocie, lecz są słabi. Pomóż mi, błogosławiony Piotrze Jerzy, dzielić się z moimi przyjaciółmi Pokojem Pana – jedynym życzeniem, które może być złożone przez prawdziwego przyjaciela. Amen.