O nas

Początki Duszpasterstwo Akademickiego sięgają roku 1991, kiedy to 30 listopada ks. bp Stanisław Napierała, ówczesny biskup pomocniczy w Poznaniu, na wyraźną prośbę metropolity ks. abpa Jerzego Stroby, wydał dekret powołujący ks. Marcina Węcławskiego jako pierwszego duszpasterza akademickiego dla budującego się Kampusu Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z racji prowadzenia wieloletnich prac budowlanych, ośrodek duszpasterski do dnia dzisiejszego nie został ulokowany w ramach Kampusu. Duszpasterstwo Akademickie Morasko w mniejszym lub większym stopniu rozwijało się przy pobliskich parafiach. Obecnie DA funkcjonuje przy Parafii Miłosierdzia Bożego na os. Jana III Sobieskiego. Opiekę duszpasterską nad ośrodkiem od 25.08.2011 roku pełnił ks.Mateusz Napierała, następnie od września 2016 r. odpowiedzialną misję pełnił ks. Arkadiusz Szady. Obecnie od września 2019 duszpasterzem Duszpasterstwa Akademickiego Morasko jest ks. Daniel Trocholepszy.

25.01.2013 ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przychylając się do skierowanej prośby, nadał Duszpasterstwu Akademickiemu Morasko patrona bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Jeszcze tego samego roku udało się pozyskać relikwie błogosławionego, które 8 grudnia przez metropolitę zostały wprowadzone do duszpasterstwa w obecności siostrzenicy patrona, Wandy Gawrońskiej oraz wieloletniej ambasador RP przy Watykanie Hanny Suchockiej.